Knjižni klub IZVORI
Trnjanska cesta 64
10000 Zagreb

flowerflowerflower

Trenutno se nalazite na
Knjiga

Ljudi, ekonomija, država
Perspektiva lokalne samouprave u Hrvatskoj

Josip Jambrač

Kategorija:  EsejistikaLjudi, ekonomija, država

Nakladnik:  IZVORI

Biblioteka:  Izvori sutrašnjice


Stranice:  352

Uvez:  Tvrdi uvez

Format:  16,5 x 24,5 cm


Kataloški broj:  3234

ISBN:  978-953-203-426-4


Cijena:  22.50 €

Internet cijena:  20.25 €   


Ocjena nakladnika:  5.00

Ocjena korisnika:  5.00 ( ukupno glasova: 1 )


Broj pregleda knjige:  4812


Opis:
Uspjeh modernih razvijenih država svijeta temelji se na ravnoteži triju setova temeljnih političkih institucija: državi, vladavini prava i odgovornom upravljanju. Danas smo svjedoci različitih veličina države i njezina utjecaja te različitih mjerenja njezine širine i rezultata. U knjizi LJUDI, EKONOMIJA, DRŽAVA mjeri se snaga države na vertikalnoj osi, tj. njezin kapacitet za preuzimanje funkcija na subnacionalnoj razini. Mjerimo li taj kapacitet tipičnim ekonomskim pokazateljem, udjelom javnih rashoda u BDP-u, naša je subnacionalna razina slabog kapaciteta. Dakle, mogli bismo govoriti o obrnutoj piramidi snage između središnje i subnacionalne razine na vertikalnoj osi, mjereći je udjelima u BDP-u. Međutim, snaga i veličina središnje razine ne jamče nužno rezultat. Mnogo je važnija kvaliteta od veličine, kao što to pokazuju skandinavske zemlje. Drugim riječima, političkom decentralizacijom potaknule su ekonomski razvoj, esencijalan za društveni razvoj i društvenu mobilizaciju. Snažne političke institucije nužne su za ekonomski rast i razvoj, tj. nedostatak takvih institucija jest nedostatak administrativnih kapaciteta vlasti.

U knjizi se iznose mnoge činjenice i trendovi u poslovanju na subnacionalnoj razini u proteklih desetak godina. Na neki se način iznosi istina o vertikalnoj osi države, odnosno analiza kvalitete njezine teritorijalne organizacije.

O knjizi su rekli:

„U knjizi LJUDI, EKONOMIJA DRŽAVA Josip Jambrač je pošao od dobrih europskih primjera i od činjenice da su ekonomski razvoj, konkurentnost gospodarstva, decentralizacija i efikasna lokalna samouprava s kvalitetnim javnim uslugama snažno korelirani. Nakon toga je prikupio podatke o hrvatskoj lokalnoj samoupravi, prezentirao ih i analizirao te pokazao da je važno i vrijedno krenuti za pozitivnim primjerima. U tome jasnom usmjerenju i energiji kojom je obavio analizu glavna je vrijednost ove knjige.“
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu


„Provokativno, iskreno i nadasve intelektualno izazovno štivo: čitateljima će na
vrlo prihvatljiv način otvoriti pogled u važnost i ulogu javnog upravljanja. Autor
spaja ulogu javne uprave s učincima gospodarstva, što je izvrstan praktičan doprinos ove knjige. Iako mu to nije jedini cilj, autor razotkriva ozbiljnu nedostatnost menadžerskih procesa u hrvatskoj javnoj upravi od planiranja, organiziranja, vođenja, upravljanja ljudskim potencijalima i kontroliranja, što potvrđuje različitim analizama učinkovitosti pri čemu ne zaboravlja zadovoljstvo građana kao ključnu metriku dobrog upravljanja. Sposobnost javnog menadžmenta da potencijale regionalnih jedinica pretvori u dodanu vrijednost prikazuje upitnom analizirajući niz ekonomskih pokazatelja.“
Prof. dr. sc. Ruža Brčić, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu


„Kontekstualno promatrano, vrijednost i važnost rada sadržani su u nekoliko
dimenzija. Za čitatelja koji je u potrazi za općom informacijom o bitnim trendovima na području aktualnoga teritorijalnog ustroja u RH, sa svim njegovim karakteristikama – što znači i uočenim slabostima i potrebama za promjenama, više je nego dovoljan izvor spoznaja. Za čitatelja iz područja stručne javnosti rad je primjeren predložak za daljnja istraživanja i produbljivanja spoznaja u pojedinim, za njih relevantnim područjima. Napokon, rad je vrlo korisno i kvalitetno štivo za protagoniste lokalne i regionalne samouprave: one profesionalno zaposlene te one iz predstavničkih tijela koji mogu pomoći i očitati relativne pozicije i odnose, i horizontalno i vertikalno – u odnosu prema središnjoj državi.“
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, Pravni fakultet u Zagrebu


Bilješka o autoru:
Josip Jambrač, specijalizirao na Ekonomskom fakultetu (organizaciju i menadžment) i sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij javne uprave (javna uprava) Sveučilišta u Zagrebu. Ima tridesetogodišnje radno iskustvo u društvenom, privatnom i javnom sektoru. Također ima iskustvo rada u predstavničkim i izvršnim tijelima lokalne i područne samouprave. Član je tajništva Instituta za javnu upravu.
Izlagao je na više konferencija i seminara o mogućnostima korištenja fondova EU, robnim markama, utjecaju lokalne i regionalne samouprave na regionalni razvoj, reformi regionalne samouprave i konkurentnosti lokalne države. Autor je studije o mogućnostima financiranja projekata Zagrebačke županije iz fondova EU i drugih izvora, te rada o fiskalnom kapacitetu lokalnih jedinica, objavljenog u časopisu “Hrvatska i komparativna javna uprava“ (2012.). Također je autor radova pod naslovom; Lokalna država i konkurentnost u publikaciji „Dvadeset godina hrvatske lokalne samouprave“ (2013.) Instituta za javnu upravu, Ljudi, ekonomija i teritorijalni ustroj, u Zborniku HAZU-a „Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske“ (2015), Lokalna samouprava u Hrvatskoj: veličina i ekonomska skala, publiciran je (2016.) u Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci.Komentari:  (0)

Copyright © 1990 - 2008 Knjižni klub IZVORI.   Sva prava pridržana.
CSS Validation Service Markup Validation Service