Knjižni klub IZVORI
Trnjanska cesta 64
10000 Zagreb

flowerflowerflower

Trenutno se nalazite na
Knjiga

Moj životni put bez putokaza

Milan Herak

Kategorija:  Biografija



Moj životni put bez putokaza

Nakladnik:  IZVORI

Biblioteka:  -/-


Stranice:  160

Uvez:  Tvrdi uvez

Format:  15 x 22 cm


Kataloški broj:  3114

ISBN:  978-953-203-409-7


Cijena:  16.00 €

Internet cijena:  14.40 €   


Ocjena nakladnika:  5.00

Ocjena korisnika:  -- ( ukupno glasova: 0 )


Broj pregleda knjige:  4801


Opis:
Autobiografija akademika Heraka ne obuhvaća samo cjelokupnu karijeru znanstvenika od formata, koji je već sedamdeset godina aktivan i utjecajan u geološkim znanostima ne samo u Hrvatskoj. Riječ je i o izvornome djelu koje sadrži desetljeća suvremene hrvatske povijesti zabilježene od strane vrlo pažljivog promatrača, oka nadarenog za uočavanje pojedinosti i međuzavisnosti, što je autora i učinili našim najvećim geologom.
Zato ova knjiga nije samo životna priča jednoga znanstvenika već i kroničara jednoga vremena.
Akademik Milan Herak doajen je hrvatske geologije, kao znanstvenik
aktivan je od 1943. godine. Tijekom više desetljeća publicirao je
veliki broj znanstvenih radova i rasprava u različitim područjima geologije
kao što su paleobotanika, paleozoologija, stratigrafija, regionalna geologija – prvenstveno krških područja, geotektonika Dinarida i na taj način znatno pridonio afirmaciji hrvatske geologije kako u nas, tako i u svijetu. Kao dugogodišnji sveučilišni profesor napisao je i više udžbenika koji se i danas koriste u nastavi. Ovu autobiografiju dovršio je na svoj 96 rođendan. U njoj je iznio mnoge važne i zanimljive podatke kojima osvjetljava razvoj geologije i ukupnog prirodoslovlja u Hrvatskoj u posljednjih sedamdesetak godina.
Ova knjiga veliko je osvježenje u suvremenoj geološkoj literaturi kako zbog stila kojim je pisana tako i zbog sadržaja kojim osvjetljava neke važne trenutke kako u povijesti struke, tako i u razumijevanju razvoja prirodoslovlja u Hrvatskoj.
Tekst ne obuhvaća samo cjelokupnu karijeru znanstvenika od formata, koji je već sedamdeset godina aktivan i utjecajan u geološkim znanostima ne samo u Hrvatskoj. Riječ je i o izvornome djelu koje sadrži i i gotovo stotinu godina suvremene hrvatske povijesti zabilježene od strane vrlo pažljivog promatrača, oka nadarenog za uočavanje pojedinosti i međuzavisnosti, što je autora i učinili našim najvećim geologom.
Zato ova knjiga nije samo životna priča (autor ju je nazvao „Moj životni put bez putokaza“) jednoga znanstvenika već i kroničara jednoga vremena. Takvih je knjiga bilo dosad vrlo malo pa smo sigurno ostali zakinuti za mnoge važne pojedinosti ili čak čitave događaje iza kojih nisu ostali pisani tragovi. U ovom opsegom nevelikom, ali sadržajem bogatom djelu prikazan je osobni osvrt na jednu izuzetno uspješnu životnu i profesionalnu priču, i to tako da sve činjenice i događaji stavljeni u širi kontekst i na taj način postali puno razumljiviji različitim generacijama.


Biografski podatci autoru:
Milan HERAK (1917), akademik, rođen 1917. godine u Brašljevici (Žumberak). Završio Klasičnu gimnaziju (1937) u Zagrebu. Diplomirao iz prirodnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1941), postigao doktorat filozofije s tezom iz geologije na istom Sveučilištu (1943). Usavršavao se na Sveučilištu u Beču (1942-43). Bio je zaposlen na Geološko-paleontološkom muzeju u Zagrebu (1943-1952), Tehničkom (danas: Rudarsko-geološko-naftnom) fakultetu (1952-1958) te Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1958-1982). Bio je predstojnik Geološko-paleontološkog zavoda (1958-1974) te dekan Fakulteta (1964-1966.). Redoviti je član HAZU od 1973. godine. Dopisni je član Oesterreichische Akademie der Wissenschaft (od 1977) i Slovenske akademije znanosti in umetnosti (od 1991.). Bio je povremeni konzultant međunarodnih agencija FAO i Unesco te suradnik projektantskih organizacija hidroelektrana u kršu i dr.
Predavao je više kolegija iz područja geologije i paleontologije na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu uveo nove kolegije paleobotanika, geologija krša i regionalna geologija s geotektonikom, a na Tehničkom fakultetu inženjerska geologija s hidrogeologijom; osnovao je poslijediplomski studij iz geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1960); vodio je brojne doktorske i magistarske radove.
Objavio je preko 200 znanstvenih radova koji obuhvaćaju problematiku od istraživanja fosilnih vapnenačkih alga, stratigrafije trijasa, geologije krša do geotektonike. Bio je glavni urednik knjige “Karst” (1972, Elsevier, Amsterdam).
Dobitnik je brojnih nagrada (od Nagrade za znanost „Ruđer Bošković“ – 1968. do odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 2012)


Biografski podatci o uredniku. Prof. Mladen JURAČIĆ, rođen 1953. godine u Rijeci, oženjen, dvoje djece. Odrastao i završio gimnaziju (1971) u Opatiji. Diplomirao (geologiju) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao (oceanologiju) i, doktorirao (geologiju) na Sveučilištu u Zagrebu. Radio od 1976. do 1990. na Institutu Ruđer Bošković, u Centru za istraživanje mora Zagreb. Od 1990. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, na Geološko-paleontološkom zavodu. Predaje Geologiju mora i Geologiju zaštite okoliša. Usavršavao se i radio u Parizu i Veneciji. Bio je dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (2008-2010), predsjednik je matičnog odbora za geologiju/geoznanosti (od 2005.), te Hrvatskoga prirodoslovnog društva (od 2008.). Glavni urednik časopisa Geologia Croatica (od 2008.). Bio je i izabrani član Komisije za granice epikontinentskog pojasa Konvencije UN o pravu mora (1997-2007).
Istražuje ušća rijeka, procese sedimentacije u ušćima, sedimente i sedimentaciju u Jadranu, ulogu suspendiranog materijala i sedimenata u kruženju zagađivala u prirodi, fenomene potopljenog krša (morska jezera, ušća rijeka u kršu, potopljene špilje). Pokušava pokrenuti geološko kartiranje podmorja. Objavio je više od 80 znanstvenih radova (više od 350 citata u WoK, H faktor = 12).
Dobio je nagrada HAZU iz područja prirodnih znanosti za 1999. godinu.



Komentari:  (0)

Copyright © 1990 - 2008 Knjižni klub IZVORI.   Sva prava pridržana.
CSS Validation Service Markup Validation Service